Vincenz Janke - podmalby na skle

16.12.2021
Monografie, výtvarná publikace

Severočeské muzeum v Liberci

Publikace je reprezentativním katalogem k výstavě "Vincenz Jake - podmalby na skel", která proběhla v Severočeském muzeu v létě 2017. Publikace se skládá ze dvou částí - textové, kde jsou prezentovány čtyři různé pohledy na život a dílo Vincenze Jankeho, a obrazové, která čtenáře seznamuje s většinou podmaleb z Jankeho dílny, případně jeho okruhu. Celá publikace je dvojjazyčná, česko-německá, včetně poznámkového aparátu u jednotlivých studií a popisek k reprodukcím. Textová část prezentuje studie dvou českých (Luboš Kafka, Bohunka Krámská) a dvou německých (Wolfgang Steiner, Christoph Trepesch) badatelů. Vlastnímu katalogu předcházejí čtyři studie věnované osobnosti malíře skla Vincenze Jankeho. Rozsáhlá práce Luboše Kafky z etnologického ústavu AV ČR se zabývá podrobným vývojem severočeské podmalby na skle, doloženým jedenácti reprodukcemi podmaleb na skle a místem V. Jankeho ve vývojové řadě. Wolfgang Steiner, znalec a sběratel Jankeho díla shrnul okolnosti určení signatury "Janke Vin. Hayde" na podmalbě Křest Kristův a rešerše k V. Jankemu ze severočeských archivů. Christoph Trepesch, ředitel Kunstsammlungen und Museen Augsburg, se věnoval kritickému rozboru stylu malby V. Jankeho. Na jednom významném díle ukázal všechny typické rysy Jankeho tvorby a svůj příspěvek skončil přehledem charakteristických prvků jeho děl. Bohunka Krámská se zaměřila na genealogický průzkum rodin obchodníků a malířů skla Jankeho a na studium archiválií velkostatku Sloup a Horní Libchava a magistrátu Nového Boru. Obrazová část katalogu zahrnuje reprodukce 150 celostránkových podmaleb na skle, které se mohou stát vodítkem při určování podmaleb. Zhruba polovina prezentovaných děl byla ke zhlédnutí na výstavě Severočeského muzea. 

Login
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace