Jakob Schmeissner - Z mého života a tvorby

14.12.2021
umělecká monografie a výtvarná publikace
Petra Šternová

Publikace přináší komplexní pohled na život a dílo norimberského architekta Jakuba Schmeissnera (1874 - 1955), který zanechal svébytnou stopu na tváři architektury Libereckého kraje. Součástí monografie je kritické vydání architektových rukopisně psaných vzpomínek z roku 1946 ("Z mého života a tvory") a 1948 ("Zářivá minulost") uložených v norimberském městském archivu. Ty jsou čtenáři předkládány jak v českém překladu, tak i originálním německém přepisu, jejichž autorem je Tomáš Rataj. Dále kniha obsahuje katalog Schmessnerovy tuzemské i zahraniční tvorby. V rámci Čech, a to výhradně na území Libereckého kraje, byly Schmessnerovy realizace svázány zejména s rodinou průmyslníků Liebiegů, především libereckých Theodorem Liebiegem ml. (např. v Liberci přístavba vily Theodora Liebiega ml, zaměstnanecké sídliště Liebiegovo město, sídliště válečných poškozenců Domovina aj.) a jemu spřízněnou Helenou Schmittovou v Českém Dubu (dětský domov, hospodářský dvůr a několik obytných domů). Publikaci doprovází bohatý obrazový materiál. Ten kromě projekčních prací představuje i dosud neznámé architektovy kresby ze studijních cest a jeho působení ve Francii za první světové války. Realizované stavby dokumentují historické i současné fotografie. Publikace napomůže rozpomenout se nejen na jednoho pracovitého německého architekta, ale také poodkrýt jeho lidskou stránku a společenské vazby. Zejména ty, které navázal s německy hovořící průmyslovou šlechtou severních Čech. 

Login
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace